Никола Йорданов

Страница с тестове

Шрек е тръгнал с тях, понеже не знае къде да търси това, което му трябва. Даже не е съвсем сигурен какво му трябва. Знае, че някъде може да има добра магия, която да развали лошото заклинание. Любимата му е затворена и запечатана. В момента няма как да проникне, няма и с кого да се бие. Затова е тръгнал с Пипи, която е нещотърсач – с надеждата да открие, да научи, да намери решение … А с виолетовата драконка е приятел,  [ Read More ]

Повече...

Пипи, виолетовия дракон и Шрек тръгнали към езерото. На остров в средата на езерото имало нещо ново, интересно и загадъчно – в една съвсем обикновена опаковка. Както знаете, Пипи имаше вече опит като „нещотърсач.” Може да намери смисъл и предназначение дори на непотребни на пръв поглед неща. По колко различни начина можета да използвате стар пирон? Или пък малка кутия? Помислете … това е като тест за творчество (има такъв тест, използват го при подбор на полицаи). Да точно така  [ Read More ]

Повече...

Курс за усъвършенстване на специалисти Цел: Да подготви специалисти за успешно управление на ПР дейности по проекти, финансирани от ЕС Задачи: – въвеждане теоретична рамка за ПР и организиране на събития – практическа работа по ПР събития за проекти и програми – обмен на опит Теоретични теми: – ПР-ът като част от проекти и програми, финансирани от ЕС – Информиране и въвличане на заинтересовани страни – Осигуряване на медийно покритие за събития – Организране на събития за медии – Организиране  [ Read More ]

Повече...

Смятате ли, че знаете как да убеждавате? Налага ли Ви се да прилагате влияние? Петминутен тест от автора на „Влиянието.

Повече...

ПРИНЦИПЪТ НА НИКОЛА – ЯСНИ РЕЗУЛТАТИ, ЯСНИ СТЪПКИ Преди 10-12 години ми се наложи да убеждавам кметове да участват в програми за развитие. Програмите бяха добри като намерение, но аз самият усещах, че не са добре обмислени, включително какво точно ще се прави и как точно могат да се използват резултатите. Една от тях беше съвсем неясна – общината да съгласува своите разпоредби с Европейската харта за местно самоуправление. Всички знаем, че общината приема само една наредба, бюджетите и отделни  [ Read More ]

Повече...

Обобщение Нагласите са сложни психични феномени, които имат три компонента – емоционален, познавателен и поведенчески. Различните теории посочват различни механизми за промяна на нагласите – свързване с емоции, влияние чрез позитивни и негативни стимули, наблюдение на чуждо поведение, решаване на когнитивен дисонанс и др. За трайната промяна на нагласите ключова роля играе ежедневната среда, която поднася различни стимули на поведения, свързани с нагласи. Има три общи подхода за промяна на нагласите по време на тренинг: силно преживяване, рационална аргументация и групов натиск. За да е ефективен един тренинг за промяна на нагласи е важно да обърнем внимание на четири фактора – водещ, метод, участници и среда.

Повече...

Да се грижим за себе си, за близките си и за природата – увеличава щастието, лесно е и струва само време и усилия.

Повече...

ПРОГРАМА ЗИМНО СЪБИТИЕ НА БАТР 2014 Цел: Професионално опознаване чрез обмен на опит и идеи

Повече...

Обобщение Десет човека участвахме в есенното събитие на БАТР 2013 в Банкя. Поговорихме си и обменихме опит по темите лидерство и храна за емоциите/ като част от темата за щастието. Добрата новина е, че списъкът на хора, които са присъствали поне на едно събитие на БАТР се увеличава и вече сме над 80 човека. Още по-добрата новина е, че се получи много полезно и приятно събитие по оценката на всички. Лошото е, че по една или друга причина бяхме само 10 човека – много хора „пропуснаха” това чудесно преживяване. Да се надяваме, че на 11-12.01.2013, когато ще е „зимно” събитие 2014 г. ще се включат повече хора.

Повече...

ЕСЕННО СЪБИТИЕ НА БАТР 2014 – 26.10.2014 Цел: Професионално опознаване чрез обмен на опит и идеи Задачи: • Да се демонстрират техники за работа по различни теми; • Да се обменят/ тестват различни идеи; • Да прекараме приятно. Участници: 1. Антонина Кардашева, 2. Александра Найденова, 3. Ина Маслева, 4. Никола Йорданов, 5. Мария Гончева, 6. Камен Мицев, 7. Йордан Танковски, 8. Емилиян Крумов, 9. Димитър Иванов и други. Място: хотел „Рамада” (Принсес) София.

Повече...