Никола Йорданов

Страница с тестове

Курс за усъвършенстване на специалисти Цел: Да подготви специалисти за успешно управление на ПР дейности по проекти, финансирани от ЕС Задачи: – въвеждане теоретична рамка за ПР и организиране на събития – практическа работа по ПР събития за проекти и програми – обмен на опит Теоретични теми: – ПР-ът като част от проекти и програми, финансирани от ЕС – Информиране и въвличане на заинтересовани страни – Осигуряване на медийно покритие за събития – Организране на събития за медии – Организиране  [ Read More ]

Повече...

Смятате ли, че знаете как да убеждавате? Налага ли Ви се да прилагате влияние? Петминутен тест от автора на „Влиянието. Психология на убеждаването“ – Робърт Чалдини. https://goo.gl/forms/ayRjtxi5Fa3LtORR2

Повече...

ПРИНЦИПЪТ НА НИКОЛА – ЯСНИ РЕЗУЛТАТИ, ЯСНИ СТЪПКИ Преди 10-12 години ми се наложи да убеждавам кметове да участват в програми за развитие. buy bns gold Програмите бяха добри като намерение, но аз самият усещах, че не са добре обмислени, включително какво точно ще се прави и как точно могат да се използват резултатите. Една от тях беше съвсем неясна – общината да съгласува своите разпоредби с Европейската харта за местно самоуправление. Всички знаем, че общината приема само една наредба,  [ Read More ]

Повече...

Обобщение Нагласите са сложни психични феномени, които имат три компонента – емоционален, познавателен и поведенчески. Различните теории посочват различни механизми за промяна на нагласите – свързване с емоции, влияние чрез позитивни и негативни стимули, наблюдение на чуждо поведение, решаване на когнитивен дисонанс и др. За трайната промяна на нагласите ключова роля играе ежедневната среда, която поднася различни стимули на поведения, свързани с нагласи. Има три общи подхода за промяна на нагласите по време на тренинг: силно преживяване, рационална аргументация и групов натиск. За да е ефективен един тренинг за промяна на нагласи е важно да обърнем внимание на четири фактора – водещ, метод, участници и среда.

Повече...

Да се грижим за себе си, за близките си и за природата – увеличава щастието, лесно е и струва само време и усилия.

Повече...

ПРОГРАМА ЗИМНО СЪБИТИЕ НА БАТР 2014 Цел: Професионално опознаване чрез обмен на опит и идеи

Повече...

Обобщение Десет човека участвахме в есенното събитие на БАТР 2013 в Банкя. Поговорихме си и обменихме опит по темите лидерство и храна за емоциите/ като част от темата за щастието. Добрата новина е, че списъкът на хора, които са присъствали поне на едно събитие на БАТР се увеличава и вече сме над 80 човека. Още по-добрата новина е, че се получи много полезно и приятно събитие по оценката на всички. Лошото е, че по една или друга причина бяхме само 10 човека – много хора „пропуснаха” това чудесно преживяване. Да се надяваме, че на 11-12.01.2013, когато ще е „зимно” събитие 2014 г. ще се включат повече хора.

Повече...

ЕСЕННО СЪБИТИЕ НА БАТР 2014 – 26.10.2014 Цел: Професионално опознаване чрез обмен на опит и идеи Задачи: • Да се демонстрират техники за работа по различни теми; • Да се обменят/ тестват различни идеи; • Да прекараме приятно. Участници: 1. Антонина Кардашева, 2. Александра Найденова, 3. Ина Маслева, 4. Никола Йорданов, 5. Мария Гончева, 6. Камен Мицев, 7. Йордан Танковски, 8. Емилиян Крумов, 9. Димитър Иванов и други. Място: хотел „Рамада” (Принсес) София.

Повече...

Разговорът на плажа тръгна от това дали „Зелените” пречат да се построи още един лифт на Банско, та да не се налага на моя приятел („консуматор” както той се самоопредели) да чака по два часа, за да кара ски. 2018 nike air max Минахме през незаконните строежи, включително в чашката на язовира. Поне 15 минути уточнявахме дали и при какви условия да се разрушават незаконните строежи. Съгласихме се, че в момента строителният надзор меко казано не е точно само надзор.  [ Read More ]

Повече...

Моето мнение за четири-дневна работна седмица. Как да намалим загубата на човешки живот, разходите за здравеопазване, размера на полицействането, душемеленето в училищата и разкъсването на връзките човек-природа. Още по-важно – как да сме здрави, щастливи, спокойни и удовлетворени. Ако ще се въвеждат 4 работни дни на работно място, да се въведе културата един ден от седмицата да се работи за собственото духовно развитие, за семейството и за общността. Там, където хората живеят в общности, в които почти всеки познава всеки, има по-малко „модерни“ психични проблеми и по-малко престъпления.

Повече...