Никола Йорданов

Страница с тестове

ПРОГРАМА


ЗИМНО СЪБИТИЕ НА БАТР 2014

Цел: Професионално опознаване чрез обмен на опит и идеи

Задачи:

  • Да се демонстрират техники за работа по различни теми;
  • Да се коментират от професионална гледна точка подходите към интервениции за подобряване на щастието;
  • Да се обменят/ тестват различни идеи;
  • Да прекараме приятно.

ПРОГРАМА

11.01.2014

12.00 – 12.30 Въведение – Александър Пожарлиев

14.00 – 15.00 Идеи за тийм-билдинг и доброволчество – Теодор Карайончев.

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15.30 – 18.00 Подходи за подобряване на щастието

  • Кратка презентация по идеите на Селигман и Чикментмихали
  • Обсъждане на личен опит
  • Демонстрация на техники
  • Обсъждане дизайн на програма

19.00 – 20.00 „Храна за емоциите”– водещ Антонина Кардашева.

20.00 – 23.30 Вечеря – Демонстрация на приемливи и неприемливи за професионален треньор поведения вечерта след тренинг,вечерта преди тренинга.