Никола Йорданов

Страница с тестове

ПРОГРАМА

ЕСЕННО СЪБИТИЕ НА БАТР 2014 – 26.10.2014

Цел: Професионално опознаване чрез обмен на опит и идеи
Задачи:
• Да се демонстрираттехники за работа по различни теми;
• Да се обменят/ тестват различни идеи;
• Да прекараме приятно.
Участници: 1. Антонина Кардашева, 2. Александра Найденова, 3. Ина Маслева, 4. Никола Йорданов, 5. Мария Гончева, 6. Камен Мицев, 7. Йордан Танковски, 8. Емилиян Крумов, 9.