Никола Йорданов

Страница с тестове

ПРОГРАМА

ЕСЕННО СЪБИТИЕ НА БАТР 2014 – 26.10.2014

Цел: Професионално опознаване чрез обмен на опит и идеи
Задачи:
• Да се демонстрираттехники за работа по различни теми;
• Да се обменят/ тестват различни идеи;
• Да прекараме приятно.
Участници: 1. Антонина Кардашева, 2. Александра Найденова, 3. Ина Маслева, 4. Никола Йорданов, 5. Мария Гончева, 6. Камен Мицев, 7. Йордан Танковски, 8. Емилиян Крумов, 9. Димитър Иванов и други.
Място: хотел „Рамада” (Принсес) София.
10.00 – 11.00 Въведение – Драгомира Шулева
„Есен – Каква сладко сте ни донесли?“ – Загряване на групата за работа със споделяне на лична информация за участниците, творческа работа по двойки и работа за повишаване на кохезията.

11.00 – 11.30 Въведение в инфографиките – Христо Жоров Иванов.
11.30 – 12.00 Кафе пауза

12.00 – 13.00 Правене и обсъждане на инфографики (носете си компютри!)
13.00 – 13.30 Как да управляваме парите си?
13.30 – 13.45 Пауза
13.45 – 14.30 Критерии за оценка на презентации – обсъждане годишната награда от 1000 лева за най-добра презентация.
14.30 – 15.00 Камен Мицев за вАЖНИте НЕща от живОта
15.00 – 15.15 Оценка на събитието.