Никола Йорданов

Страница с тестове

21
мар

Материали

СЕНЗИТИВИТИ ТРЕНИНГ – ТРЕНИНГ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА
Никола Йорданов

Защо започваме с тази тема?
Първата и най-важна причина е нашето убеждение, че личността на треньора/ обучителя е неговият най-важен инструмент. Според нас, за да е ефективен, всеки водещ трябва да познава добре не само учебния материал, методите на преподаване и практически казуси, но и да познава собствените си възможности и ограничения като човек. Тренингът на чувствителност сам по себе си не може да доведе до трайна промяна в поведението на един човек или група хора, а оттам и неговата ефективност за изпълнението на конкретни работни задачи сама по себе си не е голяма. В съчетание с подходяща система или среда за насърчаване на ефективни социални умения, обаче, тренингът на чувствителност отключва творческия потенциал на треньора и го насърчава непрекъснато да полага усилия за своето професионално развитие.
Втората причина да започне с тази тема е факта, че структурираното развитие на социални умения, знанията за груповата динамика и управлението на аудиторията, както и поставянето на участника в центъра на обучението, исторически са свързани с тренинг на чувствителност.
Третата причина е свързана с професионалните стандарти за обучение. Повечето стандарти за признаване квалификация на професионален обучител на възрастни изискват някаква форма на собствен опит за работа в социална група и тренингът на чувствителност е една от първите и най-разпространени такива форми. Препоръчително е преминаването през подобен тренинг или групи за собствен опит и на професионалисти в други „помагащи” професии – социални работници, медиатори, консултанти по управление на конфликти и др.

Определение

Групово обучение с цел да помогне на участниците да развиват умения за междуличностна комуникация

Тренингът на чувствителност е форма на обучение за човешките взаимоотношения и е разработена от Курт Левин и негови сътрудници в Националната лаборатория за обучение на Съединените щати през 1940-те.
Форматът, който най-често се използва, е група за обучение, или Т-група, която се състои от между 7 и 12 души, които се срещат през един период от около две седмици, обикновено в център за обучение с отделяне от обичайната среда. Целта е да се развиват чувствителността и информираността на участниците относно собствените им чувства и реакции, да се повиши тяхното разбиране за груповата динамика, както и да им се помогне да се научат да адаптират поведението си по подходящи начини спрямо различни ситуации. Груповите дейности може да включват дискусии, игри и упражнения, но могат да бъдат относително неструктурирани. Предоставянето на обратна връзка е ключов елемент. Тренингът на чувствителност е известен и като лаборатория за обучение.Този термин подчертава, че участниците са поставени в среда, в която могат да експериментират с различни начини за взаимодействие.
Целите на лаборатория за обучение са:

Да помогне на хората да разберат себе си по-добре.
Да създаде у участниците по-добро разбиране на другите.
Участниците да получат представа за груповия процес
Да се разработят конкретни поведенчески умения.

  • Някои хора никога не разбират защо се чувстват и действат по определен начин, какво правят и как другите ги възприемат. Някои хора не са чувствителни към ефектите на тяхното поведение спрямо другите и техните действия спрямо подчинените им. Лабораторията за обучение помага на такива хора да разберат ефекта от поведението си върху другите.

Повечето от хората, се концентрират върху това, което казват, а не това, което казват другите.
Това обучение е за развитие на комуникативните умения на участниците и да ги развива като добри слушатели.