Никола Йорданов

Страница с тестове

Влияние

Смятате ли, че знаете как да убеждавате? Налага ли Ви се да прилагате влияние?
Петминутен тест от автора на „Влиянието.