Никола Йорданов

Страница с тестове

Влияние

Смятате ли, че знаете как да убеждавате? Налага ли Ви се да прилагате влияние?
Петминутен тест от автора на „Влиянието. Психология на убеждаването“ – Робърт Чалдини.
https://goo.gl/forms/ayRjtxi5Fa3LtORR2