Никола Йорданов

Страница с тестове

ПРИНЦИПЪТ НА НИКОЛА – ЯСНИ РЕЗУЛТАТИ, ЯСНИ СТЪПКИ

имаме обща цел

Преди 10-12 години ми се наложи да убеждавам кметове да участват в програми за развитие. Програмите бяха добри като намерение, но аз самият усещах, че не са добре обмислени, включително какво точно ще се прави и как точно могат да се използват резултатите. Една от тях беше съвсем неясна – общината да съгласува своите разпоредби с Европейската харта за местно самоуправление. Всички знаем, че общината приема само една наредба, бюджетите и отделни решения. Законите, включително тези, които касаят управлението на общините, се гласуват от по-висши законодателни нива – национални или международни. Шефовете ми искаха от мен да отида при кметовете и да ги убедя да работят по „съгласуването” с Европейската харта. Аз самият не вярвах, че това има смисъл. Какво направих?

Подредих всички програми – 5 общо на брой – в нещо като меню. Бях решил да предлагам на кметовете сами да решат с коя от програмите да започнат както и това дали да започнат с една или две. Освен това се постарах да направя кратко и стегнато представяне на всяка програма. За тази конкретно написах: От вас се иска – да вземете решение на Общинския съвет, да съставите работна група, работната група да направи анализ и предложение, накрая общинският съвет да вземе решение. В края на проекта вие ще имате Стратегия за съгласуване на вашите решения с Европейската харта. Ние ще ви помогнем със следното: ще ви дадем чернова на решение на Общинския съвет, ще ви предложим структура и план за работа на работната група, ще ви помагаме с експертиза при анализа и накрая ще ви дадем грамота, че имате Стратегия!

За моя голяма изненада един от кметовете избра тази програма. Аз бях толкова учуден, че чак го попитах „ама сигурен ли си, не искаш ли да започнеш с другите – за стратегическо планиране или за обслужване на гражданите?” Човекът беше сигурен „тази ми харесва, дай да започнем с нея, за другите ще видим после.” Едва след време ми просветна за какво става дума. Понеже бях представил нещата доста ясно, човекът веднага си беше сметнал, че тази програма изисква най-малко усилия от негова страна. Тя щеше да има и най-малък (да не кажа никакъв) реален резултат, но път щеше да изпълни условието – да работи по проект на международна организация и сравнително лесно да получи от тях грамота.

Разбира се, трябва да имаме предвид началната постановка – ние вече бяхме в отношения. И двете страни имаха макар и малко желание да работят заедно. Ние – понеже искахме да сме отворени към всички, той – понеже искаше малко да поизлъска имиджа си. Организацията за която работех имаше голям авторитет. Много кметове даже се бояха от нея. После обаче прилагах принципа и в други програми – с неправителствени организации, малки общности и други. Принципът работи – много по-лесно е да убедиш хората да правят нещо, дори и не много важно за тях, ако им представиш ясни резултати и ясни стъпки. Естествено, не всички се съгласяват. По един проект разговарях с представителите на 40 села, за да се включат на началния етап 12-14, за да изпълнят накрая програмата 8-9.