Никола Йорданов

Страница с тестове

На 22-и от 09.30 до 17.30 в с. Оризари ще се проведе среща на Българска асоциация за тренинг и развитие.