Никола Йорданов

Страница с тестове

Тест на Антоновски за Съгласуваност, кратка версия за възрастни

http://kwiksurveys.com/s.asp?sid=qpjq8ti4dp6fzn9208592